• info@bursamusavirlik.com
  info@bursamusavirlik.com
 • info@bursamusavirlik.com
  info@bursamusavirlik.com
 • info@bursamusavirlik.com
  info@bursamusavirlik.com
 • info@bursamusavirlik.com
  info@bursamusavirlik.com

KURULUŞ  TESCİL

Gerçek kişi işletmelerinin ve tüzel kişiliklerin şirket ana sözleşmelerini oluşturarak kuruluşlarını gerçekleştirmek. Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki gerekli başvurularını yapmak.
Gerçek kişi işletmeleri ile  tüzel kişiliği haiz işletmelerin şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak. Şirket birleşme, bölünme, devir ve tasfiye işlemlerini sonuçlandırıp tescil ettirme hizmetlerini sunmak. 
 

MUHASEBE 

Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek. 

 

SİSTEM KURULUMU

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım ve programlarının kurulumunu yapmak, muhasebe sistemi altyapısının oluşturmak. Belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek.
 

İNSAN KAYNAKLARI

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ön muhasebe personellerini temin etmek, eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak. İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, personellerce imzalanmak üzere işverene sunulması. Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirerek firmalara iletmek. İşe giriş ve işten çıkış bildirgelerini kanuni süresine uygun düzenlemek. İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplamak; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlamak.
 

DANIŞMANLIK

SGK, İş, Vergi ve ilgili diğer mevzuat konularında genel danışmanlık yapmak.